Välkommen till EasyFit TRI Challenge

Är du redo för en utmaning?

EasyFit TRI Challenge är en tävling, där deltagaren ska utföra en serie på tre (3) övningar (rodd 750 m, motionscykel 1,5 km och löpning 750 m) så snabbt som möjligt. Tävlingsprestationen ska utföras under övervakning av personalen på EasyFit-centret. EasyFit TRI Challenge-tävlingen har två olika serier för män och kvinnor; en tävlingsserie och en hobbyserie.

Båda serierna har nationella och centerspecifika priser.

Träningsmoment

1
RODDERGOMETER sträcka 750 m motstånd 8
2
MOTIONSCYKEL sträcka 1,5 km motstånd 6
3
LÖPMATTA sträcka 750 m

Serier

EasyFit TRI Challenge-tävlingen har två olika serier för män och kvinnor; en tävlingsserie och en hobbyserie.

TÄVLINGSSERIE

HOBBYSERIE

Regler

Man kan delta i EasyFit TRI Challenge-tävlingen via den elektroniska anmälningsblanketten på webbsidan easyfit.fi/trichallenge. En person kan anmäla sig/utföra tävlingen endast en (1) gång inom ramen för tävlingstiden. Anmälan till tävlingen öppnar 11.11.2019 och tävlingen kan utföras under tiden 11.–22.11.2019. Tävlingen slutar 22.11.2019 kl. 16:00. Tävlingen är öppen för alla och det är gratis att delta. Personen ska i samband med anmälan välja det EasyFit-center där hen vill utföra tävlingen. Personalen på EasyFit-centret kontaktar personen två (2) vardagar efter anmälan och kommer tillsammans med deltagaren överens om tidpunkten för när prestationen ska ske på EasyFit-centret. Tävlingsprestationens maximala längd är 15 minuter.

I EasyFit TRI Challenge-träningstävlingen ska deltagaren på EasyFit-centret utföra en serie på tre (3) övningar (rodd 750 m, motionscykel 1,5 km och löpning 750 m) så snabbt som möjligt. EasyFits personal visar deltagaren rätt teknik före tävlingen och fungerar som övervakare och tidtagare under tävlingen. Efter avslutad prestation lagrar EasyFit-centrets personal deltagarens tävlingstid på easyfit.fi/trichallenge under 'Resultattavla', där samtliga tävlingsprestationer kan ses i realtid. Efter tävlingen belönar EasyFit-kedjan tävlings- och hobbyseriernas bästa deltagare på nationell nivå. Dessutom belönar EasyFit-centren lokalt deltagarna i det egna centrets tävlingsserie och lottar ut priser bland alla deltagarna i hobbyserien.

Priser

I EasyFit TRI Challenge-tävlingen delas skilt för tävlings- och hobbyserierna ut a. EasyFit-centerspecifika priser och b. EasyFit-kedjans priser.

a. EasyFit-centerspecifika priser

Samtliga EasyFit-centers tre (3) bästa deltagare från tävlingsserien får centerspecifika produktpriser, som kan variera mellan olika center. Dessutom lottar EasyFit-centren ut bland alla deltagarna i hobbyserien tre (3) centerspecifika produktpriser. Närmare uppgifter om priserna får du av kundtjänst på ditt EasyFit-center.

b. EasyFit-kedjans priser

De tre (3) bästa deltagarna i tävlingsserien (alla EasyFit-centren tillsammans) får medaljer av EasyFit-kedjan samt penningspriser (1. = 300 euro, 2. = 200 euro och 3. = 100 euro). Penningspriserna är skattepliktig inkomst för vinnarna. Dessutom kommer de tre (3) bästa deltagarna i hobbyserien (alla EasyFit-centren tillsammans) att få medaljer av EasyFit-kedjan.

ANMÄLAN